UTSTYRSSENTRAL

 

Vanylven er medlem av foreininga BUA -  ei nasjonal foreining etablert i 2014. BUA skal bidra til inkludering og auka deltaking i helsebringande aktivitetar for barn og unge uavhengig av sosioøkonomisk status. I Vanylven har vi fem BUA stasjonar der ein kan låne forskjelleg utstyr heilt gratis. Klikk på knappen under for å sjå vårt utval av utstyr